www.gawrys.se © Michael Gawrys 2012                    

Alunskifferslagg


Radon

Mitt radonintresse har sedan år 2003 lett till konstruktion av ett nytt radoninstrument med patenteringspotential. Se mer på Radon Localizer.

Bilden ovan visar slagghögar efter brytning av alunskiffer. Denna uranhaltiga skiffer användes till mitten av 1970-talet vid tillverkning av blåbetong. Det är ett byggnadsmaterial som avger radongas och det användes flitigt under miljonprogrammets dagar.
 

© 2012 Michael Gawrys


Radon Localizer

Här nedan visas en förminskning av första sidan från min radonsajt.

Radon Localizer site